• +389(0)2 30 95 607

  • pbskopje@pbskopje.org.mk

  • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

Author: admin

Визија

ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ е акредитирана и модерна здравствена установа, лидер во Земјата во примената на широк спектар на современи превентивни, дијагностички и терпевтски методи преку достигнувања на највисокото ниво на стручност и квалитет на пружените услуги и посветеност на барањата на корисниците.

Read More
Мисија

ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ ги следи здравствените потреби во областа на менталното здравје и обезбедува квалитетни и достапни здравствени услуги и сеопфатна грижа во области на менталното здравје за граѓаните на Републиката. Следејќи ги потребите на населението во оваа област ги прилагодува своите услуги и континуирано го унапредува квалитетот на работата.

Read More