Кадар

Ред – бројНазив на работно местоБрој на вработени
1Доктори специјалисти33
2Доктори на специјализација2
3Стоматолог1
4Клинички психолози3
5Психолози7
6Социјални работници-специјалисти1
7Социјални работници10
8Педагози со ВСС2
9Дефектолог1
10Фармацевти,фармацевтски техничари4
11Биолози-биохемичари2
12Магистер по Јавно здравје1
13Дипломиран инжинер/сточар1
14Главна медицинска сестра на болницата1
15Медицински сестри со ВСС8
16Работни терапевти со ССС2
17Медицински сестри со ССС и здравствени теничари за нега102
18Лаборанти4
19Стоматолошки техничар1
20Болничари,болногледачи43
21Административен кадар35
22Технички кадар72
ВКУПНО336