Одлука за избор на кандидати за вработување на административни службеници

Одлука за избор на кандидати за вработување на административни службеници: Службеник на работно место помлад соработник за правни работи – соработник за правни работи Службеник на работно место помлад соработник за правни работи – соработник за јавни набавки Службеник на работно место помлад соработник за правни работи – соработник за сметководство