Veprimtaria

Si institucion i specializuar shëndetësor publik, spitali kryen veprimtari shëndetësore spitalore...

Vizioni

ISHP Spitali Psikiatrik “Shkup” është një institucion modern shëndetësor, lider në vend...

Misioni

ISHP Spitali Psikiatrik “Shkup” monitoron nevojat shëndetësore në fushën e shëndetit...

Informacione të karakterit publik

Risitë

Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ: Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të …

Për spitalin

Formalisht, historia e Spitalit fillon me Vendimin për krijimin e Spitalit Republikan për të sëmurët mendorë në f. Bardovcë, botuar në “Gazetën Zyrtare të RPM” më datë 17 dhjetor 1954. Qëllimi, sipas të njëjtit burim, është: "... të mbledh, akomodon dhe trajton personat e sëmurë mendorë nga RPM... Detyrat e përcaktuara sipas një dokumenti tjetër (aktvendimi i IS nr. 341) janë: të merret me punë hulumtuese shkencore dhe të punojë në përmirësimin e parandalimit të veprimtarisë terapike me ngadalësimin dhe mjekimin e sëmundjeve nervore dhe shpirtërore dhe të sigurojë kryerjen e punës shkencore dhe hulumtuese me qëllim didaktik për nevojat e Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit në Shkup”.