Vizioni dhe misioni

Vizioni

ISHP Spitali Psikiatrik “Shkup” është një institucion modern shëndetësor, lider në vend në aplikimin e një game të gjerë të metodave moderne parandaluese, diagnostikuese dhe terapeutike duke arritur nivelin më të lartë të ekspertizës dhe cilësisë së shërbimeve dhe përkushtimit ndaj kërkesave të shfrytëzuesve.

Misioni

ISHP Spitali Psikiatrik “Shkup” monitoron nevojat shëndetësore në fushën e shëndetit mendor dhe ofron shërbime shëndetësore cilësore dhe të disponueshme dhe kujdes të gjithanshëm në fushën e shëndetit mendor për qytetarët e Republikës. Duke ndjekur nevojat e popullatës në këtë sferë i përshtat shërbimet e saja dhe në vazhdimësi përmirëson cilësinë e punës.