Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ

Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ:

  1. Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ – bashkëpunëtor i ri për çështje juridike
  2. Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ – bashkëpunëtor i ri kontabilist
  3. Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ – bashkëpunëtor i ri Furnizime publike