Stafi

NumërTitulli i vendit të punësNumri i të punësuarve
1Doktorë specialistë33
2Doktorë në specializimi2
3Stomatolog1
4Psikologë klinikë3
5Psikologët7
6Punëtor social-specialistë1
7Punëtor social10
8Pedagogë me ATP2
9Defektolog1
10Farmacistë, teknikë farmaceutikë4
11Biologë-biokimistë2
12Magjistër i Shëndetit Publik1
13Inxhinier/blegtor i diplomuar1
14Motër medicianale (infermere) kryesore në spital1
15Motra medicinale (infermere) me APL8
16Terapistët profesionistë me AMP2
17Motra medicinale (Infermere) me AMP dhe teknikë të kujdesit shëndetësor102
18Laboratorntë4
19Stomatolog teknik1
20Punëtor spitalor, vëzhgues të të sëmurve43
21Stafi administrativ35
22Stafi teknik72
GJITHSEJ336