March 14, 2022 - Nga Llogaria përfundimtare
  • Завршна сметка 2021 година pdf (2456kb) [ shkarko ]