Menaxhmenti

Drejtor

Mr. Qamil Kovaçi

Ekonomist i diplomuar, magjistër i shkencave ekonomike

 

Mjeku përgjegjës për çështjet profesionale

Dr. Aneta Risteska Ordevska

psikiatër, subspecialist i mjekësisë ligjore

 

Infermierja kryesore e spitalit

Suzana Shabani

Motër medicinale e diplomuar

 

Person zyrtar për ndërmjetësim me informacione të karakterit publik

Dafina Popovska

Magjistër e shëndetit publik

 

Sekretari teknik

Julijana Menovska