Menaxhmenti

U.D.Drejtor

Muhsin Arifi

Arhitekt i dipl.

 

Mjeku përgjegjës për çështjet profesionale

Dr. Sonja Delova

Psikiatër

Infermierja kryesore e spitalit

Mersije Latif

Motër medicinale

Person zyrtar për ndërmjetësim me informacione të karakterit publik

Mr.Dafina Popovska

Magjistër e shëndetit publik