Lokacioni rr. Skupi-20 nr. 56, 1000 Shkup

Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ

Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ: Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ – bashkëpunëtor i ri për çështje juridike Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ – bashkëpunëtor i ri kontabilist Vendim për zgjedhje të kandidatit sipas publik punësim të nëpunësit administrativ […]