Интерен оглас за пополнување на слободно работно место по пат на унапредување. Повеќе информации на следниот линк: Интерен оглас