• +389(0)2 30 95 607

  • pbskopje@pbskopje.org.mk

  • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

Мисија

ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ ги следи здравствените потреби во областа на менталното здравје и обезбедува квалитетни и достапни здравствени услуги и сеопфатна грижа во области на менталното здравје за граѓаните на Републиката. Следејќи ги потребите на населението во оваа област ги прилагодува своите услуги и континуирано го унапредува квалитетот на работата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *