• +389(0)2 30 95 607

  • pbskopje@pbskopje.org.mk

  • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

Визија

ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ е акредитирана и модерна здравствена установа, лидер во Земјата во примената на широк спектар на современи превентивни, дијагностички и терпевтски методи преку достигнувања на највисокото ниво на стручност и квалитет на пружените услуги и посветеност на барањата на корисниците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *