Телефон +389(0)2 30 95 607
Локација ул. Скупи-20 бр. 56, 1000 Скопје

Одлука за избор на кандидати за вработување на административни службеници

Одлука за избор на кандидати за вработување на административни службеници:

  1. Службеник на работно место помлад соработник за правни работи – соработник за правни работи
  2. Службеник на работно место помлад соработник за правни работи – соработник за јавни набавки
  3. Службеник на работно место помлад соработник за правни работи – соработник за сметководство