Деловна визија  


  • Намалување на влијанието на менталните нарушувања врз поединците, семејствата и заедницата.
  • Подобрување на животот на лицата со ментални нарушувања.
  • Подобрување на квалитетот, ефикасноста и пристапноста до професионална помош за сите на кои таа им е потребна.
  • Добросостојба на целата популација.и ментално здравје како дел од општото здравје.
  • Вклучување на целокупната заедница во грижата за лица со ментални проблеми.

vision

Фотогалерија

gallery

Контакт

ул. “Пролетерска” б.б.
02 / 30 95 607
       02 / 30 95 603
02 / 30 95 601