НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

Latest From Our Blog

ОБЈАВА - ЗАКЛУЧОК

0
30 Jan 2018

Врз основа на решение за формирање комисија за отуѓување на расходни дотраени. Continue reading

О Б Ј А В А

0
05 May 2017

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање на деловен простор под. Continue reading

Јавен оглас

0
02 Dec 2016

Јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување односно одобрување. Continue reading

Интерен оглас

0
01 Dec 2016

За доделување на две супспецијализации од областа на психијатријата и. Continue reading

По темелната реконструкција,…

0
28 Oct 2016

Одделението за ургентни состојби, е од затворен тип и на него се третираат. Continue reading

Spitali Psiatrik "Shkup", sot ka bërë…

0
28 Oct 2016

Në këtë eventë të pranishëm ishin Sekretari Shtetëror në Ministrin e Shëndetësisë Nasup Ipce, Drejtori I Fondit Shëndetsor. Continue reading

Нов дизајн на веб страна

0
18 Jun 2015

Како дел од активностите за инсормирање на нашите пациенти , за услугите. Continue reading