НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

Spitali Psiatrik "Shkup", sot ka bërë përurimin për rrikonstruimin e tërësishëm të dy reparteve

0 Comments
1408
28 Oct 2016

Me këtë investim është raiparuar, reparti për trajtimin e rastëve urgjente psiaktrike si dhe kuzhina e Spitalit. Drejtori I këtij spitali, Qamil Kovaçi, u shpreh se investimi për rriparim ka qenë I domosdoshëm dhe më se I nevojshëm, duke shtuar se në të ardhmen do të angazhohet në rriparimin e reparteve tjera.

“Ky investim ishte I patjetërsueshëm dhe urgjentë. Besoj se në në planifikimet tona në mjetet buxhetore për vitin e ardhshëm të rriparojm edhe repartet tjera. Këto punë I realizojm edhe me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondin Shëndetsor. Angazhohemi maksimalishtë që të ofrojmë kushte sa më cilësore edhe për stafin e të punësuarve, por më kryesorja edhe për pacientët”, theksoi Drejtori Kovaçi.

Sptali Psiatrik ka njëzet reparte, ku trajtohen rastet më të rënda psiatrike në nivel shtetëror, ndërsa janë të punsuar 330, një pjes mjek profesionistë, motra si dhe staf teknik dhe administrative.  


Last Modified: Thursday 03 November 2016 09:26